Sisterhood in business

sisinbiz

Connie was een van de founders van de landelijke netwerkorganisatie van vrouwelijke ondernemers Sisterhood in Business. ‘SisInBiz’ koppelt sterke onderneemsters met ervaring, een goed netwerk en grote kennis aan vrouwelijke ondernemers met groeiambitie om hen te begeleiden.

Het geloof in de kracht van dialoog en vooral in de krachtige impact die zakenvrouwen kunnen creëeren voor zichzelf en het zakenleven in het algemeen wanneer ze onderling de dialoog aangaan over wat hen hindert, bindt en inspireert, leidde tot de oprichting van SisInBiz. Bestuurlijk is Connie vanaf 2016 niet meer betrokken bij SisInBiz.