Sisterhood in business

sisinbiz

Connie is een van de founders van de stichting Sisterhood in Business.

‘Sis in Biz’ is een landelijke netwerkorganisatie van ervaren onderneemsters die hun ervaring, netwerk en kennis inzetten om vrouwelijke ondernemers met groeiambitie te begeleiden.

De founders geloven in de kracht van dialoog en vooral in de krachtige impact die zakenvrouwen kunnen creëeren voor zichzelf en het zakenleven in het algemeen als ze onderling de dialoog aangaan over wat hen hindert, bindt en inspireert. Een organisatie met een missie dus!