KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders)

kbvgConnie was jarenlang een bekende figuur in de wereld van gerechtsdeurwaarders. Leerde zij in aanvang het vak en alle kneepjes kennen van Jan Smit, een spraakmakende gerechtsdeurwaarder in Ommen, duurde het niet lang voor zij zich ook bestuurlijk mengde in het vakgebied. Eerst als docent bij diverse opleidingsinstituten en vanaf 2001 binnen de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Ze was jarenlang lid van het bestuur van de beroepsorganisatie, heeft in de ledenraad plaatsgehad, nam zitting in diverse commissies (o.a. PR-cie, commissie integriteit en onafhankelijkheid), zat in de redactie van het vakblad Executief (later De Gerechtsdeurwaarder) en bemoeide zich gevraagd en ongevraagd met al hetgeen over het vakgebied naar voren kwam. Vanaf 2015 is Connie weliswaar geen (verplicht) lid meer van de KBvG, maar volgt zij de beroepsorganisatie nog altijd met grote belangstelling.