KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders)

kbvgConnie is een bekende figuur in de deurwaarderswereld. Leerde zij in aanvang het vak en alle kneepjes kennen van Jan Smit, een spraakmakende gerechtsdeurwaarder in Ommen, duurde het niet lang voor zij zich ook bestuurlijk mengde in het vakgebied. Eerst als docent bij diverse opleidingsinstituten en vanaf 2001 binnen de toen ingestelde PBO, Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Ze was jarenlang lid van het bestuur van de beroepsorganisatie, heeft in de ledenraad plaatsgehad, nam zitting in diverse commissies (o.a. PR-cie, commissie integriteit en onafhankelijkheid), zat in de redactie van het vakblad Executief (later De Gerechtsdeurwaarder) en bemoeide zich gevraagd en ongevraagd met al hetgeen over het vakgebied naar voren kwam. Vanaf 2015 is Connie geen lid meer van de KBvG, maar zal zij de beroepsorganisatie met meer dan grote belangstelling blijven volgen.